A fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósul meg.

Játékszabályzat a Vöröstói Játékfesztivál előzetes social media quizjátékához

1. A Játék szervezője 

A Vöröstói Játékfesztivál előzetes quizjátékának (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Hercegprímás utca 11. 3/1.), mint a Játékfesztivál szervezője (a továbbiakban: “Szervező”). 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező és a Játékfesztivál szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.


3. A Játék időtartama

Kezdete: 2023.05.22.

Vége: A játék a szabályzatban feltüntetett kritérium teljesüléséig tart.

4. A Játék menete 

A Szervező a Játékfesztivál facebook oldalán minden nap posztol egy találóskérdést, aminek a megoldása egy szám. 4 napon keresztül, minden nap 1 kérdést kerül közzétételre a facebook oldalon. A megoldást nem kell elküldenie a játékban résztvevőknek sehová. A 7 szám egy telefonszámot ad (előhívószám nélkül). Aki a 4. napi találóskérdés közzétételét követően elsőként felhívja a telefonszámot, az nyer 3 éjszaka szállást max. 5 főig egy falusi szálláshelyként üzemelő családi házban Vöröstón. A nyeremény 1 éven belül használható fel előre egyeztetett időpontban. 

5. Személyi jövedelemadó 

A Szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését, kivéve az idegenforgalmi adót, amelyet a nyerteseknek kell a nyeremény felhasználásakor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint megfizetniük. 

6. Vegyes rendelkezések 

6.1. Résztvevő a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén az adatait a Szervező a nyeremény jogosultjának rögzítése érdekében a jogosult visszavonó nyilatkozatáig felhasználják.

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

6.2. A nyeremény készpénzre nem váltható, át nem ruházható, felhasználhatósága nem meghosszabbítható!

2023.05.22. Budapest